วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Jom nutthanicha

ประวัติ
ชื่่อ-นามสกุล : ณัชฐนิชา เพียขันทา
ชื่อเล่น: จ๋อม
วันเกิด : วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธุ์ 2542
เพศ : หญิง
งานอดิเรก: อ่านหนังสือ เล่นกีฬา เล่นเกมส์
กำลังศึกษาที่ : ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่2 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา